Số hiệu Ngày văn bản Tiêu đề  
53/2021/NĐ-CP 21/05/2021 Biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện HĐTM tự do giữa VN và LH Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len giai đoạn 2021 – 2022 Tải về
18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 VNG LOG tóm tắt Nghị định 18/2021NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016NĐ-CP Tải về
18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 VNG LOG so sánh Nghị định số18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 với Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/216 Tải về
18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế XK, thuế NK. Tải về
128/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan Tải về
126/2020/NĐ-CP_P1 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế Tải về
126/2020/NĐ-CP_P2 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế - Phụ lục Tải về
111/2020/NĐ-CP_P1 18/09/2020 Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế XK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện HĐTM tự do giữa CHXHCNVN và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2020-2022 P1. Tải về
111/2020/NĐ-CP_P2 18/09/2020 Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế XK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện HĐTM tự do giữa CHXHCNVN và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2020-2022 P2. Tải về
111/2020/NĐ-CP_P3 18/09/2020 Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế XK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện HĐTM tự do giữa CHXHCNVN và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2020-2022 P3. Tải về
111/2020/NĐ-CP_P4 18/09/2020 Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế XK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện HĐTM tự do giữa CHXHCNVN và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2020-2022 P4. Tải về
111/2020/NĐ-CP_P5 18/09/2020 Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế XK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện HĐTM tự do giữa CHXHCNVN và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2020-2022 P5. Tải về
67/2020/NĐ-CP 15/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 68/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện KD hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục HQ, tập kết, kiểm tra, GSHQ Tải về
20/NQ-CP 28/02/2020 Áp dụng chế độ cấp giấy phép XK đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 Tải về
07/2020/NĐ-CP 05/01/2020 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp địnhThương mại tự do ASEAN - Hồng Kông,Trung Quốc giai đoạn 2019-2022 Tải về
85/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa quốc gia, cơ chế 1 cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK,NK Tải về
23/2019/QĐ-TTg 27/06/2019 Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu Tải về
57/2019/NĐ-CP 26/06/2019 Phụ lục kèm theo Nghị định 57/2019/NĐ-CP Tải về
57/2019/NĐ-CP 26/06/2019 Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022 Tải về
18/2019/QĐ-TTg 19/04/2019 Quy định việc Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng Tải về
123