Hệ thống Kho của VNG LOGISTICS đặt tại các khu công nghiệp cận kề trung tâm các thành phố lớn giúp khách hàng thuận tiện cho việc lưu kho và cung cấp nguyên vật liệu sản xuất cũng như lưu kho thành phẩm và phân phối đi các khu vực khác.
  Các dịch vụ tiêu biểu của VNG LOGISTICS:
  • Xếp dỡ hàng hóa;
  • Đóng gói bao bì;
  • Quản lý hàng tồn kho.