Tầm nhìn:

  Trở thành công ty cung cấp dịch vụ logistics tích hợp chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
  Sứ mệnh:
  Góp phần nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh và sự tăng trưởng bền vững của Qúy khách hàng.