Số hiệu Ngày văn bản Tiêu đề  
06/2021/TT/BTC 22/01/2021 Hướng dẫn Luật Quản lý thuế đối với hàng hóa XNK Tải về
72/2020/TT-BTC 31/07/2020 Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của NĐ số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của CP Tải về
155 /QĐ-BTC 07/02/2020 Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra Tải về
81/2019/TT-BTC 15/11/2019 Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan Tải về
62/2019/TT-BTC 05/09/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC về xác định xuất xứ hàng hóa XK,NK Tải về
60/2019/TT-BTC 30/8/2019 Sửa đổi bổ sung 1 số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 về trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK Tải về
56/2019/TT-BTC 23/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư Số 49/2015/TT-BTC đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Tải về
1325/QĐ-BTC 05/08/2019 Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính Tải về
22/2019/TT-BTC 16/04/2019 Sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông Tư số 12/2015 TT- BTC quy định chi tiết về đại lý làm thủ tục hải quan Tải về
09/2019/TT-BTC 15/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông Tư Số 65/2017/TT-BTC về danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam Tải về
07/2019/TT-BTC 28/01/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông Tư số 72/2015/TT-BTC Quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan hàng hóa XNK Tải về
93/2018/TT-BTC 05/10/2018 Sửa đổi TT 19.2014.TT-BTC về thủ tục tạm nhập khẩu tái xuất xe ô tô, xe hai bánh gắn máy Tải về
8628/BTC-TCHQ 19/07/2018 Về việc trả lời kiến nghị của Đại sứ quán Hàn Quốc Tải về
16/VBHN-BTC 10/05/2018 Quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Tải về
39/2018/TT-BTC 20/04/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về thủ tục hải quan Tải về
38/2018/TT-BTC 20/04/2018 Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa Xuất khẩu, Nhập khẩu Tải về
16836/BTC-TCHQ 13/12/2017 Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK Tải về
11081/BTC-TCHQ 18/08/2017 Hướng dẫn thuế cho phế liệu XK để gia công ở nước ngoài Tải về
11081/BTC-TCHQ 18/08/2017 Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP Tải về
11002/BTC-TCHQ 17/08/2017 Miễn thuế hàng hóa NK thuộc tờ khai trước ngày 01/9/2016 theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ Tải về
12