VNG LOGISTICS một trong những nhà chuyên nghiệp cung cấp giải pháp cho việc vận chuyển hàng chất lỏng từ cảng đến người tiêu dùng cuối cùng.
  Flexitank là loại túi mềm làm bằng chất liệu Polyethylene hoặc Polypropylene. Mỗi túi có thể chứa được từ 10.000 – 24.000 lít chất lỏng..
  Các loại túi VNG LOGISTICS thường xuyên vận chuyển bao gồm:
  • RHINOBULK: Là nhãn hiệu cho lọai túi dùng để vận chuyển chất lỏng thực phẩm, chất lỏng nhân tạo hay chất lỏng dùng trong công nghiệp; 
  • VINBULK: Là nhãn hiệu túi dùng để vận chuyển các chất lỏng dễ hư hỏng hay oxy hóa trong quá trình vận chuyển như rượu…;
  •  HEATBULK: Là nhãn hiệu dùng cho loại túi RHINOBULK có gắn thêm bộ phận làm nóng dùng để vận chuyển các chất lỏng dạng sệt;
  • STOREBULK: Là nhãn hiệu loại túi dùng cho mục đích dự trữ chất lỏng tạm thời chưa sử dụng đến.