Số hiệu Ngày văn bản Tiêu đề  
135/TCHQ-CNTT 13/01/2022 Thực hiện khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ/CP. Tải về
53/2021/NĐ-CP 21/05/2021 Biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện HĐTM tự do giữa VN và LH Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len giai đoạn 2021 – 2022 Tải về
11/2021/TT-BNNPTNT 20/09/2021 Bảng HS hàng hóa thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT quản lý và danh mục hàng XNK phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NNPTNT Tải về
1182/QĐ-BCT 06/04/2021 Danh mục các mặt hàng nhập khẩu cần kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Tải về
974/TCHQ-GSQL 02/03/2021 Thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu Tải về
5529/TCHQ-TXNK 24/11/2021 Xử lý vướng mắc Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính Phủ Tải về
3509/TCHQ-QLRR 12/07/2021 Chuyển luồng kiểm tra cho hàng hóa XK TC khi khai A42 nếu quá hạn 15 ngày Tải về
1357/QĐ-TCHQ 18/05/2021 Hướng dẫn sử dụng Mã loại hình XNK theo 1357/QĐ-TCHQ Tải về
2762/TCHQ-TXNK 04/06/2021 Thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP Tải về
2736/TCHQ-TXNK 03/06/2021 Đính chính công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/06/2021 Tải về
06/2021/TT/BTC 22/01/2021 Hướng dẫn Luật Quản lý thuế đối với hàng hóa XNK Tải về
969/TCHQ/TXNK 01/03/2021 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2021/TT-BTC Tải về
2687/TCHQ-TNXK 01/06/2021 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP Tải về
102/VNGLOG 24/05/2021 So sánh Mã loại hình XNK của 1357/QĐ-TCHQ-2021 vs 2765/TCHQ-GSQL-2015 Tải về
1357/QĐ-TCHQ 18/05/2021 Quyết định về việc ban hành bảng mã loại hình XK, NK và hướng dẫn sử dụng Tải về
18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 VNG LOG tóm tắt Nghị định 18/2021NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016NĐ-CP Tải về
18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 VNG LOG so sánh Nghị định số18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 với Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/216 Tải về
18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế XK, thuế NK. Tải về
6943/TCHQ-TXNK 28/10/2020 Xử lý thuế nguyên liệu chênh lệch tồn kho Tải về
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu Tải về
12345678910...